Onze Mensen

NPE Gülay Fitoz

Gülay Fitoz is directeur van NPE. Ze is actief in de (inter) nationale mensenrechten van vrouwen en meisjes als (bestuurs) lid, programma- / projectmanager, consultant, internationale spreker, trainer of als vrijwilliger. Ze heeft zich ingezet vanuit diverse vrouwenorganisaties zoals bijvoorbeeld de YWCA-NL (onderdeel van ‘s werelds grootste door vrouwen geleide organisatie, de World-YWCA), Atria, Kennis Instituut voor vrouwenemancipatie en Gender Geschiedenis, de Research & Development Instituut van de Universiteit van Khartoum, het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ankara, etc.

Ze neemt deel aan onderhandelingen en draagt bij aan het opstellen van verschillende fundamentele internationale overeenkomsten (UNSCR 1325, WPS) in nationale actieplannen, zoals het Nederlandse NAP III 1325 of aan schaduwrapportages voor het CEDAW-comité van de VN (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen) met een intersectioneel perspectief: aandacht voor structureel achtergestelde vrouwen uit m.n. etnische minderheden.

Ze heeft grootschalige projecten in binnen- en buitenland geleid, met name op het gebied van Vrouwen/Jeugd, Vrede en Veiligheid, met veldervaring in gewapende conflictgebieden zoals Soedan. Bovendien is ze onderzoeker van crossnationale gendergeschiedenis (vrouwen in de geschiedenis) en internationaal cultureel erfgoed van vrouwen. Gülay Fitoz is daarnaast geaccrediteerd internationaal waarnemer van verkiezingen en is onderdeel van het Gender Election Observer Mission (GEOM ), geleid door Gender Concerns International (GCI).

Bestuur NPE

Voorzitter, Anna Elisabeth Zanen- van Eeghen:

Anna, opgeleid als medisch maatschappelijk werker, heeft jarenlange ervaring op het gebied van de mensenrechten van vrouwen en als voorzitter/ lid van besturen van verschillende instituten, zoals universiteiten, ziekenhuizen, sociale huisvestingsmaatschappijen, vereniging van professionals in coaching, kapitaalfonds en vrouwenorganisaties als de YWCA-NL.

Momenteel is ze:

• voorzitter van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

• Voorzitter van het Adelbert vereniging Zwolle en bestuurslid Nationale Adelbert vereniging

Penningmeester, Wilhelmina Catherina Johanna Knottenbelt :

Mieneke is een bekroonde (Harriette Freezer ring) pionier van meisjes in de STEM-sector. Zij is oprichtster en voormalig directeur van Technika 10-NL dat als doel heeft de interesse van meisjes in de technische sector te wekken. In het verleden heeft ze zich onder meer ook ingezet als auditor van de inbedding van wetenschap en techniek in de curricula van het onderwijssysteem,  als penningmeester van de Vereniging Science Center, als voorzitter van het Vrouwennetwerk Utrecht Domstad en als lid van de Raad van Advies van de YWCA-NL.

Secretaris Zehra Sariaslan:

Zehra werd in 2012 gekozen tot de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Ze is een jonge professional en een gerenommeerd internationaal spreker over de mensenrechten van vrouwen, met een specifieke focus op de politieke participatie van vrouwen.

Momenteel werkt ze als programma-analist voor Jemenitische vluchtelingenvrouwen voor de Verenigde Naties in Jordanië (UN-Women). Haar voormalige carrière wordt gekenmerkt door haar positie als Nederlandse lokale politicus en beleidsadviseur bij Atria, Knowledge Institute on Women’s History and Gender Equality.

NPE’s financiële auditcommissie

Ada Vermeer-Janse

Ada is de eerste vrouwelijke RA afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is zakenvrouw geweest met haar eigen accountantskantoor en heeft veel ervaring met auditing zowel op nationaal als ook op internationaal niveau. Zij is ruim 10 jaar werkzaam geweest als controller en is lid geweest van verschillende Raden van Toezicht waaronder het Amsterdams Universiteitsfonds.

Solvejg Inge (Louise) Verra

Louise is toegewijd lid van de Soroptomisten in Nederland om de rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. Ze heeft meer dan 21 jaar ervaring als voorzitter van diverse organisaties: Radio- en TV-stations, Dierenwelzijn Zaanstad, de regionale Rotaryclub en als bestuurslid van Platform voor Architectuur Zaanstad, etc. Ze heeft vele functies bekleed als manager en hoofd van afdelingen bij de gemeente Zaanstad en Centrum voor de kunsten.

Sociale media

Nathalie van Regenmortel

Nathalie is een maatschappelijk betrokken communicatie- en marketingprofessional en houdt zich bezig met (social) mediaanalyses en redactionele projecten in het Nederlands, Engels en Italiaans. Na als PR-medewerker gewerkt te hebben bij Atria kennisinstituut voor gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis en stage te hebben gelopen bij het Europees Parlement in Brussel, werkt ze momenteel als online PR-medewerker bij Stichting Vluchteling in Nederland. Nathalie is o.a. afstudeerd aan de Universiteit van Utrecht op Gender & Postcolonial studies. Ze deed er onderzoek naar online gendergerelateerd geweld “Exposing Instagram: Commodification, Objectification & Sexual exploitation of Female Bodies in the Contemporary Online Industry.

nl_NLDutch