Onze Visie

Wij geloven in een rechtvaardige wereld waarin alle vrouwen en meisjes gehoord en gezien worden. Waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien binnen een eerlijke socio-economische systeem die afgestemd is op hun vrouwspecifieke wensen en waarin geen (jonge) vrouw achtergesteld, uitgebuit of onderschat wordt. Waarin zij een onafhankelijk keuzevrijheid hebben door kritisch te kijken naar zowel traditionele- als hedendaagse stereotyperingen en waarin ze met opgeheven hoofd kunnen genieten van hun recht op zelfexpressie en zelfbeschikking.

In een wereld die de grootste generatie jongeren in de geschiedenis kent willen wij intergenerationeel leiderschap sterker verankeren. Wij beschouwen de jeugd, in al hun diversiteit, als DE bepalende factor voor een genderrechtvaardigere toekomst en willen samen met hen onze doelen bereiken. Wij bewonderen hun wilskracht en ondersteunen hen om niet alleen veerkrachtiger te worden maar ook te gedijen in deze tijden van extremen.

nl_NLDutch