Onze Inspiratie

Stichting a New Path to Equality (NPE) is opgericht in 2019 om op te komen voor genderrechtvaardigheid en gelijke kansen op het gebied van economie en arbeidsmarkt, vrede en veiligheid, het sociale leven en democratische /burgerrechten door zich te richten op de meest gemarginaliseerde vrouwen en jongeren. Daarnaast richt het zich op het cultureel erfgoed van vrouwen, vrouwen in de transnationale geschiedenis en thema’s als ECO- Feminisme en ECO-Generatie.

‘Het Universeel Gelijke Wezen met een Staart’.

We bewonderen en waarderen de rijkdom aan diversiteit onder mensen die geworteld is in eenheid. Wij geloven dat de echte levende mens het ruggenmerg en de hersenen is, universeel en gelijk in absolute termen. We werken daarom aan het creëren van bewustzijn over dit onzichtbare levende deel dat verborgen is binnen ons lichaam zodat we ons niet laten verleiden tot apartheid door de zichtbare verschillen daarbuiten.

“Er is geen verschil in religie, taal, ras, kleur, bovenal, er is geen verschil in geslacht, in de ware zelf in ons allemaal.” Dr. Nusret Kaya

nl_NLDutch