Ons Werk

We komen op voor de rechten van vrouwen en meisjes, die afgestemd zijn op hun vrouw-zijn gebaseerde noden en wensen, nationaal en internationaal. Wij doorbreken systemen waarbij alleen een (wit) mannelijk perspectief, -benadering en -lichaam als referentiepunt wordt genomen voor de samenleving als geheel en die vrouwen en meisjes beperkt in hun zelfontplooiing, in hun deelname aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en maatschappij.

We streven er naar elke vorm van maatschappelijke- en geïnstitutionaliseerde suprematie waar ook ter wereld uit te bannen. We leggen machtsstructuren bloot die sommigen bevoorrechten boven anderen op basis van hun geslacht, huidskleur, religie, rijkdom, opleidingsniveau, natie, fysieke bekwaamheid. Gezien geslacht de meest forcerende kracht is die leidt tot de structurele schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes wereldwijd, ligt hier de primaire kern van ons werk :

  • Wij zijn deze vrouwen en meisjes en zorgen ervoor dat we gezien en gehoord worden in onze (inter)nationale lobby voor sociaaleconomische veranderingen die een invloed hebben op ons leven;
  • Wij pleiten voor de volledige uitvoering van de mensenrechten van vrouwen volgens internationale verdragen en dringen daarnaast aan op nationaal beleidsaanpak die uitsluiting en discriminatie van m.n. niet-Westerse en Islamitische vrouwen en meisjes elimineert;
  • We bieden een drempelverlagend portaal naar internationale ervaringen voor de meest achtergestelde jongeren zodat zij hun horizon kunnen verbreden, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, nieuwe plekken verkennen, internationale connecties en vriendschappen opbouwen;
  • We verbinden en bouwen bruggen via unieke (inter)nationale samenwerkingsverbanden om te leren, te delen, te innoveren en kennis en goede praktijken met elkaar uit te wisselen;
nl_NLDutch