Onze Mensen

Oprichter en directeur NP2E Gülay Fitoz

Gülay Fitoz is zeer actief in de (inter)nationale mensenrechten van vrouwen, meisjes en jongeren. Ze neemt deel aan onderhandelingen en draagt bij aan het opstellen van verschillende fundamentele internationale overeenkomsten of aan schaduwrapportages voor het CEDAW-comité van de Verenigde Naties, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen, met een intersectioneel perspectief: aandacht voor structureel achtergestelde vrouwen uit m.n. etnische minderheden. Ze is daarnaast methodoloog van het Safe Space concept.

Ze heeft zich ingezet vanuit diverse (vrouwen)organisaties zoals bijvoorbeeld de World YWCA, ‘s werelds grootste door vrouwen geleide organisatie, Atria, Kennis Instituut voor Vrouwenemancipatie en Gender Geschiedenis, de Research & Development Instituut van de Universiteit van Khartoum, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ankara, etc.

Ze heeft grootschalige projecten in het binnen- en buitenland geleid, met name op het gebied van Vrouwen/Jeugd, Vrede en Veiligheid, met veldervaring in gewapende conflictgebieden. . Bovendien is ze onderzoeker van transnationale gendergeschiedenis (vrouwen in de geschiedenis) en internationaal cultureel erfgoed van vrouwen. Gülay Fitoz is daarnaast geaccrediteerd internationaal waarnemer van verkiezingen en is onderdeel van het Gender Election Observer Mission (GEOM ) van GCI.

Bestuur NP2E

Secretaris Zehra Sariaslan:

Zehra is een gerenommeerd internationaal spreker over de mensenrechten van vrouwen, met een specifieke focus op de politieke participatie van vrouwen. Zij is in 2012 gekozen tot de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties.

Momenteel werkt ze als programma-analist voor Jemenitische vluchtelingenvrouwen voor de Verenigde Naties in Jordanië (UN-Women). Haar voormalige carrière wordt gekenmerkt door haar positie als Nederlandse lokale politicus en beleidsadviseur bij Atria, Kennis Instituut voor Vrouwen geschiedenis en emancipatie.

Penningmeester Esma Temizkan

Esma is initiatiefnemer van ‘Moeders voor Beter Onderwijs’. Dit initiatief streeft ernaar het universele recht op goed en veilig onderwijs voor kinderen uit minderheidsgroeperingen te waarborgen a.d.h.v. wetten in het onderwijs. Zij is daarnaast zakenvrouw en de directeur van haar eigen bedrijf.

Financiële auditcommissie

Ada Vermeer-Janse

Ada is de eerste vrouwelijke RA afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is zakenvrouw geweest met haar eigen accountantskantoor en heeft veel ervaring met auditing zowel op nationaal als ook op internationaal niveau. Zij is ruim 10 jaar werkzaam geweest als controller en is lid geweest van verschillende Raden van Toezicht waaronder het Amsterdams Universiteitsfonds.

Solvejg Inge (Louise) Verra

Louise is toegewijd lid van de Soroptomisten in Nederland om de rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. Ze heeft meer dan 21 jaar ervaring als voorzitter van diverse organisaties: Radio- en TV-stations, Dierenwelzijn Zaanstad, de regionale Rotaryclub en als bestuurslid van Platform voor Architectuur Zaanstad, etc. Ze heeft vele functies bekleed als manager en hoofd van afdelingen bij de gemeente Zaanstad en Centrum voor de kunsten.

Sociale media

nl_NLDutch